Maz    : Sebenarnya yang kita beli itu harganya lebih mahal dari yang dijual di lokapasar, lo, Cink! Saya   : Kenapa Maz tetap beli barangnya?…